سازمان­های مردم نهاد جزو سازمان­های غیردولتی و غیررسمی می­باشند که در حوزه­های مختلفی اعم از آموزشی، حمایتی، توسعه­ای و حوزه سلامت، با بکار گرفتن همکاری احاد مردم، درصدد رسیدن به جامعه­ای مدنی، بهبود شرایط زندگی، رفع نابرابری­های اجتماعی و رسیدگی به تعاملات سازنده می باشند. در حال حاضر به تعداد زیادی سازمان مردم نهاد در حوزه های مختلف در کشور ایران در حال فعالیت می­باشند، اما حجم زیادی از اطلاعات و پروژه­های در حال توسعه  موجود در سازمان­های مردم نهاد، می­تواند بحران هایی را در زمینه مدیریت اطلاعات بوجود آورد که برای برطرف کردن آن، باید گام هایی در این راستا برداشته شود. با توجه به این امر که امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت بستر مناسبی را  برای برقراری تعاملات داخلی و خارج سازمانی  بوجود آورده است، لذا استفاده از فناوری های تعاملی  علی الخصوص فناوری های مبتنی بر وب موردتوجه ویژه­ای در سازمان­های مردم نهاد قرار گرفته است، چرا که این فناری­های تعاملی  می­توانند توان بالقوه خود را برای کاهش محدودیت­ها، بهبود ارتباطات و افزایش مشارکت در سازمان­ها بکار برند.

منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم