دستورالعمل های پیشگیری از کرونا در مکان های مختلف، با مطالعه این دستورالعمل ها از شیوع ویروس پیشگیری کنیم. 

دستورالعمل ها دانلود فایل
دستور العمل آرایشگاه دانلود
دستور العمل غذا خوری دانلود
دستور العمل محل کار - اداری دانلود
دستور العمل محل کار - اصناف  دانلود
دستور العمل مسافرت  دانلود
دستور العمل مراقبت از خود  دانلود
دستور العمل محافظت دیگران در صورت داشتن سرفه و تب دانلود
دستور العمل مهمانی  دانلود
دستور العمل ورود و خروج از منزل دانلود
دستور العمل وسایل حمل و نقل عمومی دانلود
دستور العمل وسایل شخصی دانلود
دستورالعمل استفاده از عابر بانک دانلود
دستورالعمل بانک دانلود
دستورالعمل پمپ بنزین دانلود
دستورالعمل خرید دانلود
دستورالعمل رانندگان تاکسی دانلود

 

 

 

منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم