کمپین مردمی آکاه سازی مناطق حاشیه و حومه شهر تبریز با حضور داوطلبین و همکاری شهرداری شهر تبریز
انجمن حمایت از کودکان سرطانی (تسکین) در راستای آگاه سازی افراد جامعه در مورد کرونا ویروس، کمپین مردمی را در من...
هم اندیشی اساتید و سازمان های مردم نهاد
آغاز هم اندیشی اساتید، سازمان های مردم نهاد، خیرین و موسسات خیریه برای انتخاب معیارهای انتخاب خیرین و شیوه جل...
12 آذر 1398 | بازدیدها: 214
نشست علمی مسکن و سلامت
نشست مسکن و سلامت
کنفرانس بین المللی سازمان های مردم نهاد 2018 - 17-19 دسامبر ، پاریس ، یونسکو
کنفرانس بین المللی سازمان های مردم نهاد -2018دفتر مرکزی یونسکو، 17-19 دسامبر 2018 دانلود فایل
فعالیت های خیریه ابرار قائم در مرداد ماه 98
به همت افراد نیکوکار و انساندوست تا آخر مرداد ماه 98 اقدامات زیر انجام پذیرفته : 1- 951 واحد مسکونی مورد تعمیر و مر...
منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم