ظهــور ســريع فنــاوري اطلاعــات و ارتباطات در سال های اخیر بر همه ابعاد جوامـع تـأثير گذاشـته و آن ها را بـه طـور شگفت انگيزي تغيير داده است و امکانات فراوانی را در عرصه های مختلف ایجاد کرده است که دسترسی به اینترنت از شاخص های مهم این فناوری محسوب می شود .

پورتال های سلامت نمونه ای از این فناوری ها در حوزه بهداشت و درمان می باشند که با توجه به رشد روز افزون کاربردهای آن، استفاده از آن ها برای ارتقا سلامت در جامعه و ارایه خدمات ارزنده، کم هزینه و قابل دسترس در هر مکان و زمان شناخته شده است . این پورتال درگاه هایی هستند به دنیایی مجازی که کاربران می تواند از طریق امکانات فراهم شده در آن ها، تمامی نیازهای سلامتی خود را براورده کنند. از آنجا که پورتال ها برای استفاده در محیط وب ساخته می شوند، از هر مکان و زمان با استفاده از یک مرورگر استاندارد در دسترس بوده و قادرند مجموعه جامعی از خدمات و اطلاعات را به نحو مطلوب با کم ترین هزینه و با انعطاف پذیری و اعمال شرایط کاربر ارایه نمایند .

پورتال ها در پیشرفت سلامت در دو سطح فردی و اجتماعی تاثیرگذار می باشند و می توانند نتایج سلامت، ارتباط و تعامل بیمار با ارائه دهندگان مراقبت و رضایت بیمار را بهبود بخشند و از طریق امکان دسترسی بیماران به اطلاعات سلامت، بهره وری، کیفیت و امنیت را افزایش دهند . با توجه به قابليت ها و مزايـاي فنـاوري در عرصه سلامت، پورتـال ها يكــي از توانمنــدترين ســامانه هــاي سلامت محـسوب مـي شـوند .

سازمان های مردم نهاد، که نظام پنهان ارتقای سلامت جامعه هستند و به صورت داوطلب، مستقل از دولت و در عین غیر انتفاعی بودن در خدمت مردم و سلامتی آن ها می باشند، نیز از این قاعده مستثنی نیستند و تحت تاثیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های آن قرار دارند . یکی از وظایف مهم این سازمان ها اطلاع رسانی و ارایه خدمات یکپارچه به مراجعین می باشد. پورتال یکی از پیشرفت های فناوری اطلاعات می باشد که این سازمان ها می توانند برای این منظور از آن استفاده می کنند.

 

منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم