انجمن حمایت از کودکان سرطانی (تسکین) در راستای آگاه سازی افراد جامعه در مورد کرونا ویروس، کمپین مردمی را در  مناطق حاشیه و حومه شهر تبریز با حضور داوطلبین و همکاری شهرداری تبریز اجرا کردند.

 

دیدگاه کاربران

Attachments

0

دیدگاه ها

منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم