به همت افراد نیکوکار و انساندوست تا آخر مرداد ماه 98 اقدامات زیر انجام پذیرفته :
1- 951 واحد مسکونی مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته است.
2- 93 واحد مسکونی تک واحدی احداث گردیده است.
3- 16 واحد مسکونی برای خانواده های نیاز مند خریداری شده است.
4- 338 واحد مسکونی برای خانوده های نیازمند رهن شده است .


جمع خانواده هائی که از سر پناه قابل سکونت بهره مند شده اند ، 1398 خانواده میباشد .

در ضمن:
- 22 دستگاه کانکس به زلزله زدگان کرمانشاه تحویل داده شده است.
- 20 دستگاه یخچال فریزر به سیل زدگان آق قلا تحویل شده است.

دیدگاه کاربران

Attachments

0

دیدگاه ها

منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم